Voorlopig gaan de judo lessen voor sporters onder 18 jaar gewoon door!

Hieronder staan de maatregelingen die genomen zijn:

Het kabinet heeft in haar laatste persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd per 4 november 22:00. Samen met de sportbonden waaronder Judo Bond Nederland heeft NOC*NSF deze wijzigingen verwerkt in een nieuwe versie van het sportprotocol. De op 13 oktober aangekondigde maatregelen blijven in ieder geval gelden tot half december, het kabinet beoordeelt wat er daarna nodig is.

Per 4 november 2020 22.00 uur heeft het kabinet voor een periode van twee weken de maatregelen verscherpt. Voor de sport gelden gedurende die periode als extra maatregelen:

  • Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Groepslessen zijn verboden.

Het overzicht van de maatregelen voor de sport vind je hier op de website van de Rijksoverheid.:

Voor verenigingssport blijft de sportbeoefening mogelijk onder dezelfde voorwaarden als de afgelopen twee weken, met dien verstande dat groepjes nu maximaal uit twee personen bestaan in plaats van vier. Bij sportscholen kunnen volwassenen van achttien jaar en ouder wel individueel sporten maar zijn groepslessen niet toegestaan.

Voor kinderen en jeugd (-18 jaar) geldt dat zij zijn uitgezonderd van groepjes van 2 en maximaal 30 personen. Zij mogen dus op normale wijze blijven trainen. Ook mogen er tot 18 onderlinge wedstrijden worden gespeeld op de club.

Groepjes van twee personen
Maximaal twee personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). De groepjes houden onderling 1,5 meter afstand, er is een duidelijke afbakening van de groepjes en zij mengen niet. Indien nodig kan een sporter om een aanwijzing vragen aan een begeleider/trainer (die overigens niet aanwezig is voor een begeleiding van meerdere groepjes tegelijk, aangezien er geen groepslessen plaatsvinden).

*Houd er rekening mee dat er op regionaal niveau andere maatregelen kunnen gelden.

Online vragen(v)uurtje
Op maandag 9 november organiseert de JBN voor alle clubs en leraren een online vragen(v)uurtje waarin je jouw vragen m.b.t. corona en de sport kan stellen. Clubs en leraren ontvangen later vandaag hierover bericht.