In de week van maandag 28 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019 zijn de halfjaarlijkse judo examens. de inschrijfformulieren hiervoor worden de eerste lesweek  tijdens de les uitgedeeld.

De examens worden gehouden in de accommodatie waar je altijd les hebt en op de zelfde lestijd. Als je twee of meer keer per week les hebt overleg dan met je leraar in welk uur je het beste examen kunt doen.

Tijdens het judo examen mogen je ouders en of andere belangstellenden natuurlijk meekijken.