Op de valreep een e-mail van de Gemeente op vrijdag 16:49 uur:

Dit zijn voorlopig de maatregelen die Gemeente opgesteld heeft voor wat betreft gebruik van de Accomodaties:

Spelregels gebruik sportaccommodaties Seizoen 2020 – 2021 na heropening

1. U dient zich te houden aan het protocol en de regels die zijn opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten in samenwerking met het RIVM en NOC*NSF.
U kunt dit protocol en andere regels bekijken via deze
links: https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/ ; https://nocnsf.nl/sportprotocol ; https://www.rivm.nl/coronavirus-covid- 19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen ; https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
2. Houdt de algemene hygiëne-richtlijnen van het RIVM aan:
– regelmatig handenwassen;
– houdt 1,5 m afstand;
– en blijf thuis als je ziekteverschijnselen van covid-19 hebt.
3. Iedere vereniging, organisatie of particulier die gebruik wil maken van de sportaccommodaties dient een Corona-coach aan te wijzen en de gegevens van deze persoon, naam, telefoonnummer én e-mailadres door te geven aan de gemeente;
4. U voert een gezondheidscheck uit;
5. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen en regels;
6. Blijf, waar het kan zoveel mogelijk nog buiten sporten;
7. Kleedkamers zijn open. In de kleedkamers dient 1,5 m afstand te worden
gehouden. Dit geldt voor sporters van 18 jaar en ouder.
Kinderen tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.
8. Douches mogen niet gebruikt worden;
9. Ouders mogen kinderen alleen brengen en halen;
10. Kantines, voor zover aanwezig, zijn open;
11. Tribunes, voor zover aanwezig, blijven gesloten;
12. U maakt zelf, na afloop, de gebruikte materialen (ook de bankjes) schoon. U
bent ook daarvoor zelf verantwoordelijk.